12
May

HR Forum Lindesnes – Tilrettelegging for sykemeldte

HR-forum Lindesnes er en møteplass for ledere med personalansvar og andre som jobber med HR. HR-forumet skal gi faglig og aktuelt påfyll og være en møteplass for å treffe andre som jobber med personaloppfølging. Arrangør av HR-forum er Deloitte Advokatfirma, Lindesnesregionen Næringshage og SINPRO.

NB. HR-Forum er utsatt grunnet få påmeldte. Vi kommer tilbake med ny dato

Tema for andre samling er “Tilrettelegging for sykmeldte”.

Torsdag 12. mai 2022 kl. 08:00 – 10:00

Tilrettelegging av ansatte med sykefravær kan være utfordrende for arbeidsgiver, med strenge krav i loven til hva som må gjennomføres av tiltak. Hvilke tiltak som faktisk må vurderes av arbeidsgiver, og hvor langt tilretteleggingsplikten går, har i stor grad blitt fastsatt av domstolene.

Advokat Kjetil Mogård Bergem i Deloitte Advokatfirma vil si litt om erfaringer fra rettspraksis, inkludert fra den såkalte Widerøe-saken som nylig kom fra Høyesterett, hvor spørsmålet blant annet var hvilken plikt arbeidsgiver hadde til å tilby arbeidstaker med varig redusert arbeidsevne en permanent deltidsstilling.

Program for samlingen:

  • Introduksjon av dagens tema
  • Faglig innlegg av advokat Kjetil M. Bergem, Deloitte Advokatfirma
  • Erfaringer fra lokal bedrift: Innlegg ved Jarle Skjelnes, Scanmudring
  • Mulighet for diskusjon og erfaringsdeling

Det blir enkel bevertning og mingling.

Pris: Kr. 200 kr per pers