07
Jun

Generalforsamling

Havutsikt - Saltverket, Mandal

Sinpro og Sinpro AS avholder Generalforsamling 7. juni 2017

Dagsorden;
1.    Godkjenning av innkalling og saksliste.
2.    Valg av ordstyrer.
3.    Valg av to personer til å underskrive protokollen.
4.    Godkjenning av regnskap for 2016.
5.    Revisors beretning.
6.    Årsrapport 2016.
7.    Godkjenning av nye vedtekter.
8.    Valg av styre.
9.    Valg av revisor.
10.  Strategi, prioriteringer, organisering og framtidig drift av Sinpro.
11.  Forslag fra styret.