16
Jun

Generalforsamling SINPRO

Velkommen til generalforsamling og årsmøte på Teams 16.juni kl 15

Møte innledes med

-utvidet informasjon om SINPRO sin virksomhet V/Alf Erik Andersen

-status for prosjektet rundt SIM v/Tom Lund

 

Saksliste

  1. Godkjenning av innkalling og saksliste
  2. Valg av ordstyrer
  3. Valg av to personer til å underskrive protokollen
  4. Godkjenning av regnskap for 2020
  5. Revisors beretning
  6. Årsrapport 2020
  7. Valg av styre
  8. Valg av revisor
  9. Forslag fra styret