09
Feb

Frokostmøte HR Forum

Lindesnesregionen Næringshage, SINPRO og NAV Lindesnes inviterer til temamøte om innfasing av nye medarbeidere med kompetansegap.

PROGRAM:

– Umoe Mandal forteller om sine erfaringer med å ta inn ufaglærte
– NAV Lindesnes informerer om den hjelpen de kan bistå bedriftene med
– Helena Frustøl fra Næringsforeningen i Kristiansand representerer prosjektet Flere i Arbeid. Hun vil prate om «5 steg til en ny kollega».