26
Aug

Fremtidens Havvind

Sammen med Lindesnesregionens Næringshage, Agder Energi, Fremtidens Havvind, Vårgrønn og Mandal industri og Næring arrangerer vi havvind seminar 26.8.21 kl 14-16. Fysisk.

 

Seminar om havvind

Havvind blir pekt på som Norges nye industrieventyr, og vil kunne på sikt skape 50 000 arbeidsplasser og omsette for 80 milliarder årlig. Gjennom Fremtidens Havvind arbeides det nå for å mobilisere det sørlandske næringslivet til å aktivt gripe muligheten.

Olje- og energidepartementet la 11. juni fram grunnlaget for utlysning av de første områdene i norsk farvann for havvind. Konsesjonene vil bli gitt på Utsira for flytende havvindmøller, og utenfor vår egen stuedør for bunnfaste havvindmøller i Sørlige Nordsjø. Agder Energi er i en av konsortiene som vil søke konsesjon i Sørlige Nordsjø.

Program
Rune Klausen, Fremtidens Havvind, presentasjon av samarbeidsprosjekt på Agder
Jarle Dyrdal, Agder Energi, Ambisjonen om en stor norsk havvindindustri. Betydelige muligheter for norsk leverandørindustri.

Sted: Lindesnesregionen Næringshage
Tid: 26. august, klokka 14-16
Påmelding: are@naringshagen.no

FOR SINPRO: https://www.sinpro.no/arrangement/fremtidens-havvind/
Ved eventuelle koronarbegrensninger vil «Førstemann til mølla-prinsippet» gjelde.