25
Jan

Fellessamling Delingsinnovasjon

Havutsikt - Saltverket, Mandal SKAP Kreativ Folkehøyskole

Fellessamling Delingsinnovasjon

LEAN!

Det er ikke bedriften som innoverer – det er menneskene i den.

At en bedrift driver innovasjon, er avgjørende for lønnsomheten, produktiviteten, arbeidsmiljøet – og på sikt bedriftens overlevelse. Medarbeiderdrevet innovasjon (MDI) er arbeid der medarbeidere på alle nivåer i bedriften deltar aktivt og systematisk i å utvikle nye løsninger, produkter og arbeidsprosesser.

Hovedorganisasjonenes Fellestiltak (HF), et samarbeid mellom NHO og LO, støtter prosjektet Delingsinnovasjon. Prosjektet eies av Nøsted Kjetting og GE Healthcare, mens selve prosjektet ledes av prosjektleder fra SINPRO. Delingsinnovasjonsprosjektet vektlegger samhandling og erfaringsoverføring i brede medvirkningsprosesser i innovasjonsarbeidet.

Hovedorganisasjonenes Fellestiltak støtter prosjektet Delingsinnovasjon

 

Prosjektets delmål er;

  • Økt medvirkning og utnyttelse av partssamarbeidet i bedriftene.
  • Utvikling av gode metoder og verktøy for informasjonsflyt og innhenting og behandling av forbedringsforslag – medarbeiderdrevet innovasjon.
  • Opplæring i Lean. «SINPRO Lean-forum» videreføres innen dette prosjektet.
  • Dele og utvikle innholdet i begrepet «delingsinnovasjon».

Partssamarbeid, dvs at ledere og medarbeidere jobber sammen for å nå satte mål er fundamentalt i interne prosjekter og aktiviteter gjennom hele prosjektet.

Som en del av prosjektgjennomføringen arrangeres det fellessamlinger for deltakerbedriftene. Blant temaene denne gang er kreativitet som forutsetning fra innovasjon. Et opplegg i regi av SKAP Kreativ Folkehøyskole inngår i samlingen i januar 2018.

Egen e-post om påmelding kommer.