02
Sep

EVU: Industriell digitalisering og kunstig intelligens (IDKI)- invitasjon til pilot, «Introduksjon til robotikk»

Invitasjon til deltakelse i kurspilot i kompetansehevingsprogram «Industriell digitalisering og kunstig intelligens». SINPRO har 2 plasser.

Kurstittel: Introduksjon til robotikk v/Institutt for ingeniørvitenskap


Programmet Industriell digitalisering og kunstig intelligens er et samarbeid mellom Digin,
NCE iKuben, Eyde Cluster, GCE NODE, Sinpro, MIL og UiA med støtte fra Kompetanse
Norge.
Formålet er å utvikle og forbedre industriens omstillings- og konkurransekraft samtidig som
ansatte og arbeidssøkende tilbys et videreutdanningsprogram som møter et omstillingsbehov
og styrker arbeidstakerens attraktivitet i markedet.


Kursene er klare for pilotering, med 10 plasser for deltakere fra partnernes medlemsbedrifter.
Kurset går som etterutdanning i piloten, og senere i fullskala. I etterkant av piloten ønsker
UiA faglig innspill fra deltakerne med det formål å justere kurset før emnet åpnes for
markedet. På forhånd takker vi for innspill.


UiA tilbyr i alt seks ulike selvstendige emner.
Sted: Campus Grimstad, Jon Lilletuns vei, fysisk undervisning.
Alle deltagende er selv ansvarlig for å ha en PC der programvare med tilleggspakker kan bli
installert.
Opptakskrav: Generell studiekompetanse
Anbefalte forkunnskaper: Introduksjon til maskinlæring
Oppstart dato: 2.sept, rom A2-150.

Undervisning 4 dager, følgende datoer:
Torsdag 2.sept,(rom A2-150) tors 9.sept,(rom A2-027, tors 16. sept (rom A2-
020 og tors 23.sept (rom A2-046/47)
Tidspunkt: 08.15- 16.00 alle dager.
Kursinnhold:
Lukket sløyfestyring av elektriske maskiner/motorer. Transmisjoner. Sensorer for posisjon,
hastighet og kraft. Robotverktøy. Seriell- og parallell roboter.
Grunnleggende kinematikk. Robot karakteristika som stivhet, hastighet og nøyaktighet. Punkt
til punkt styring og banestyring. Robot- og kamera kalibrering.
Kursprogram publiseres før oppstart.
Læringsplattform: Canvas