21
Sep

EVU: Industriell digitalisering og kunstig intelligens (IDKI)- invitasjon til pilot, «Introduksjon til maskinlæring»

Invitasjon til deltakelse i kurspilot i kompetansehevingsprogrammet «Industriell digitalisering og kunstig intelligens». Her har SINPRO 2 plasser

Kurstittel: «Introduksjon til maskinlæring, v/Institutt for IKT


Programmet Industriell digitalisering og kunstig intelligens er et samarbeid mellom Digin, NCE iKuben,
Eyde Cluster, GCE NODE, Sinpro, MIL og UiA med støtte fra Kompetanse Norge.
Formålet er å utvikle og forbedre industriens omstillings- og konkurransekraft samtidig som ansatte og
arbeidssøkende tilbys et videreutdanningsprogram som møter et omstillingsbehov og styrker arbeidstakerens
attraktivitet i markedet.


Kursene er klare for pilotering, med 10 plasser for deltakere fra partnernes medlemsbedrifter. Kurset går
som etterutdanning i piloten, og senere i fullskala. I løpet av piloten ønsker UiA faglig innspill fra deltakerne
med det formål å justere kurset før emnet igangsettes. På forhånd takker vi for innspill.


Sted: Campus Grimstad..
Alle deltagende er selv ansvarlig for å ha en PC der programvare med tilleggspakker kan bli installert.
Opptakskrav: Generell studiekompetanse
Krav til forkunnskaper: Programmeringskunnskaper, gjerne i Python
Pilotering gjennomføres 21.sept fra kl 8.00- 12.00, Rom A3-020

Kursinnhold:
Supervised learning: dicisions trees, kunstig neural net, Bayesian læring.
Unsupervised learning: K-Means clustering, hierarchical slustering, principal components
Introduksjon til reinforcement læring, Real-world anvendelse av maskinlæring (for eks selvkjørende biler,
medisinsk bildeprosesering, tale/språkprosessering e.l.)
Arbeidsformen i faget er forelesninger, egenstudier, øvinger og oppgaver.
.
Læringsplattform: Canvas