21
Oct

EVU- Digitalisering og ledelse

Programmet Industriell digitalisering og kunstig intelligens er et samarbeid mellom Digin, NCE iKuben, Eyde Cluster, GCE NODE, Sinpro, MIL og UiA med støtte fra Kompetanse Norge. Formålet er å utvikle og forbedre industriens omstillings- og konkurransekraft samtidig som ansatte og arbeidssøkende tilbys et videreutdanningsprogram som møter et omstillingsbehov og styrker arbeidstakerens attraktivitet i markedet.

Invitasjon til deltakelse i kurspilot i kompetansehevingsprogram «Industriell digitalisering og kunstig intelligens»

2 ledige plasser til SINPRO medlemmer!

 

Programmet Industriell digitalisering og kunstig intelligens er et samarbeid mellom Digin,NCE iKuben, Eyde Cluster, GCE NODE, Sinpro, MIL og UiA med støtte fra Kompetanse Norge.
Formålet er å utvikle og forbedre industriens omstillings- og konkurransekraft samtidig som ansatte og arbeidssøkende tilbys et videreutdanningsprogram som møter et omstillingsbehov og styrker arbeidstakerens attraktivitet i markedet.
Kursene starter fortløpende med pilotering, det er 10 plasser for deltakere fra partnernes medlemsbedrifter. Kurset går som etterutdanning i piloten, og senere i fullskala som emne.
Gjennom piloten ønsker UiA faglig innspill fra deltakerne med det formål å justere kurset før emnet åpnes for markedet. På forhånd takker vi for innspill.
UiA tilbyr i alt seks ulike selvstendige emner. Pilotering skjer fortløpende våren og høsten-21.


Sted: Piloten tilbys digitalt.
Alle deltagende er selv ansvarlig for å ha en PC der programvare med tilleggspakker kan bli
installert.
Opptakskrav: Generell studiekompetanse
Anbefalte forkunnskaper: ingen