20
Oct

Energi seminar

Future Technology Platform er SinPro sitt faglige teknologiske organ. Den samfunnsmessige situasjonen som er relatert til energi opptar mange. Den har store konsekvenser og skaper samtidig stor usikkerhet og uforutsigbarhet.

Hva skal vi gjøre, skru av strømmen, tenke alternativt og hva er
alternativene. Future Technology Platform har satt sammen noen
lokale aktører for å løfte blikket og tankene.
Vi har også med oss Innovasjon Norge fra virkemiddelapparatet. Avslutningsvis så blir det en diskusjon med mulighet for spørsmål, diskusjon og flere tips.

PROGRAM:
EnøkTotal – Mulighetsrom
Nøsted & – Solceller
Egeland Rør
– Jordvarme og varmepumper
Felles ENØK-tiltak på Gismerøya
Innovasjon Norge
– Miljøteknologi og andre
virkemiddelprogrammer

Næringshagen, Hollendergata 3.

Torsdag 20. okt kl 1800 – 2000