27
Oct

Effektiv opplæringsmetodikk for økt kompetanse og reduksjon av avvik.

Lær hvordan en kan sikre at god og standardisert opplæring kan løse en del utfordringer og avvik.

 

SinPro tilbyr i samarbeid med SINTEF og Helge Totland et kurs i metodikk for opplæring. Kurset går over to halve dager. Starter med lunsj, og med arbeidsoppgaver mellom kursdagene.

  1. okt kl 1200 – 1600 og 10. nov kl 1200 – 1600

Maks antall deltakere 12. For partnere til SinPro er det gratis. For andre kr 750,- pr deltaker.

Påmelding til atle@sinpro.no eller 94860992

Helge Totland fra SINTEF.

Hvorfor akkurat dette kurset:

 

  • Å ansette nytt personell er ressurskrevende. Å få dem inn i kulturen, arbeidet og kunnskapen er viktig.
  • Kontinuerlig og god opplæring er vesentlig for de fleste.
  • Er manglende/feil opplæring en årsak til kostbare avvik i din bedrift?
  • I en hektisk hverdag er det helt sentralt at virksomheten har løpende kontroll på at våre ansatte utfører alt arbeid i henhold til retningslinjer.
  • Dette kurset gir en innføring i gjennomprøvde metoder for å sikre effektiv opplæring og sikre ett arbeidsmiljø preget av kontinuerlig forbedring og trivsel
  • Kurset kan gi inspirasjon og ideer til allerede gode rutiner