28
Jan

UTSATT-Effektiv opplæring i industrien-Training Within Industry-SINTEF Del 2

Lindesnesregionen Næringshage, Mandal

Hvordan sikre god opplæring gjennom ett standardisert og gjennomprøvd program Husk å meld deg på del 1 som er 14.1

Helge Totland hos SINTEF drar deltakerne gjennom 2 halve dager. 14.1.22 og 28.1.22

Se også flyer til høyre for info om innhold.

Hvorfor akkurat dette kurset?

 • I en hektisk hverdag er det helt sentralt at virksomheten vår har løpende kontroll på at våre ansatte utfører alt arbeid i henhold til retningslinjer.
 • Dette kurset gir en innføring i gjennomprøvde metoder for å sikre effektiv opplæring og sikre ett arbeidsmiljø preget av kontinuerlig forbedring og trivsel.

Beskrivelse av kurset

 • En introduksjon til ett konsept som kalles TWI – Training Within Industry
 • TWI Moduler som gjennomgås er JI , JM og JR
 • Spesielt fokus i dette kurset rettes mot JI (job instruksjon)
 • Praktisk hjemmeoppgave mellom modul 1 og 2

Målgruppe

 • Kurset er rettet mot ledere
 • Sentrale støtteressurser som har ansvar for opplæring
 • Opplæringsansvarlige/faddere som ser behov for å utvikle gode standardiserte rutiner for opplæring og bedre støtte opp rundt de ansatte som den viktigste ressursen

Praktisk info

 • Innholdet i kurset er kjent og benyttet, men blir her tilpasset slik at kurset egner seg godt for en kortere gjennomføring
 • Varighet: 2 halve dager + hjemmeoppgave
 • Antall deltakere: 20 pers
 • Relevant kursmateriell som presentasjoner, maler og skjemaer er inkludert og oversendes elektronisk
 • I forkant av kurset sendes det ut informasjon om hva som bør tenkes på og eventuelt forberedes frem mot kurset

Vi starter med en god lunsj 🙂