20
Sep

Digital modenhetsforum-Ny dato for oppstart

Sammen med INNOW og Lindesnes kommune kjører vi i gang prosjektet - ¨Digital modenhetsforum. Et program som tar bedriftene gjennom 9 samlinger over 7 måneder for å øke deres digitale modenhetsgrad.

Høsten 2020 ble det gjennomført en liten kick-off workshop vedrørende temaet – digital modenhetsanalyse. Med oss hadde vi 20 deltagere fra medlemsmassen som bidro med innspill både oppbygning, innhold og formålet med et digital modenhetsforum. På grunn av Covid-19 har oppstart av forumet blitt utsatt, men nå kan vi med glede invitere dere til Digital modenhetsforum 2021/2022.

 

Over 9 samlinger vil bedriften bli kjent med deres nåsituasjon innen digitalisering gjennom å kartlegge virksomhetens digitale modenhetsgrad.
Forumet vil være kompetansehevende innen digitalisering på en rekke aktuelle områder, og ha som mål å løfte frem muligheter/trusler bedriftene har ved økt/ikke økt grad av digitalisering, samt tilrettelegge for handling gjennom designdrevet digital transformasjon.

Målsetninger for forumet:

 • Fremme digital omstillingsevne.  
 • Øke bevisstheten og klargjøre begrepet digitalisering.  
 • Synligjøre og legge til rette for utnyttelse av potensielle muligheter digitalisering kan gi. 
 • Finne løsninger som skaper merverdi for medlemsbedriftene samtidig som det tilfører kompetanse og erfaring rundt digitalisering for alle involverte parter. 
 • Skape en kultur der medlemsbedriftene ser mulighetene og ønsker løsninger.  
 • Utvikle lokal kompetanse gjennom forumet ved å lære om tilgjengelig teknologi innen digitale verktøy. 
 • Bidra med å kartlegge medlemsbedrifters digitale modenhet og gi innspill til strategi rundt digitalisering. 
 • Gjøre medlemsbedrifter bevist over muligheter og trusler, og kunne bidra med å identifisere egne muligheter og trusler.
 • Være et kompetanseforum for digitale omstillingsevne med sluttmål om at medlemmene selv identifiserer og oppsøker muligheter for markedsutvikling.

Samtlige av deltagerbedriftene vil får kartlagt og analysert deres digitale modenhetsgrad innen 6 hoveddimensjoner og medfølgende 7 underdimensjoner. Hver av disse dimensjonene rangeres fra 1 til 5 – etter grad av modenhet og bedriften vil deretter bli rangert etter fem modenhetsnivåer – Digitalt umoden (Initierende), Digitalt konseptuelt (Responderende), Digitalt definert (Framvoksende), Digitalt Integrert (Predikterende), Digitalt transformert (Avanserende).

Hoveddimensjonene er som følger:

 1. Digital forretning
 2. Digitale kapabiliteter
 3. Digitale verktøy
 4. Data og dataflyt
 5. Datainfrastruktur
 6. Digital kommunikasjon og samhandling

Praktisk informasjon:

Oppstartsdato: 20.september. (gammel dato 30.8)
Tid: 12-17 (Inkluderer lunsj og mingling)
Lokasjon: Lokasjonene for de ulike samlingene er foreløpig tentativt, men samligene vil foregå på ulike lokasjoner.
Foreløpig kjøreplan for forumet:

 • Oppstart – 20.september
 • Innow og Sinpro besøker bedriftene for å gjennomføre digital modenhetsanalyse – 27.september – 13.oktober (2 timer per bedrift).
 • Samling – Digital forretning – 25. oktober
 • Samling – Digitale kapabiliteter. verktøy og data og dataflyt – 29. november
 • Samling – Datainfrastruktur, Digital kommunikasjon og samhandling og designdrevet transformasjon – 16.desember

Pris per bedrift: medlem  – kr 1200,-, ikke-medlem – kr 15000,-

PS! Det er begrensede plasser – så vær tidlig ute.

Dette blir spennende, så følge med og er du ikke medlem hos oss så ta kontakt for informasjon.

Nå er vi klare igjen og satser på å komme skikkelig i gang nå i 2021.