07
Mar

AR/VR workshop hos MIL

Mechatronics Innovation Lab UiA Campus Grimstad

AR/VR workshop hos MIL

MIL ved UiA Campus Grimstad

Sammen med MIL ønsker SINPRO å bidra til å synliggjøre hvordan ny teknologi er relevant for våre egne virksomheter. Som et ledd i dette arrangeres tematiske workshoper hos MIL innen relevante industrielle temaer slik at industrideltakere tilbringer tid hos MIL for å bli kjent med dem, får et innblikk i hva slags utstyr de har tilgjengelig, og blir kjent med dette.

Som en del av denne strategien tilbys nå Workshop hos MIL på temaet AR/VR-teknologi. Målgruppen er SINPROs medlemmer.

Egen e-post om påmelding er sendt.