06
Dec

AIV workshop på MIL

SINPRO og MIL inviterer til workshop om autonome transportroboter.

MIL ved UiA Campus Grimstad

Sammen med MIL ønsker SINPRO å bidra til å synliggjøre hvordan ny teknologi er relevant for våre egne virksomheter. Som et ledd i dette arrangeres tematiske workshoper hos MIL innen relevante industrielle temaer slik at industrideltakere tilbringer tid hos MIL for å bli kjent med dem, får et innblikk i hva slags utstyr de har tilgjengelig, og blir kjent med dette.

Som en del av denne strategien tilbys nå Workshop hos MIL på temaet autonome transportroboter (AIV). Målgruppen er SINPROs medlemmer.