31
Jan

Lederforum til SinPro

SinPro avholder lederforum for partnerne. Vi har 4 lederforum i året og hovedfokus er strategi og prioriteringer videre i forhold til status.

Lederforum til SinPro.