Nå starter vi opp LEAN Forum med ws

Les mer her:

https://www.sinpro.no/arrangement/lean-forum-og-ws-med-sintef/

 


NYHETSBREV august 2021

Nå kjører vi!

Sjeldent har vi hatt et høst med mer spennende opplegg i SINPRO!

Vi starter allerede fredag 20.8 med møte i LEAN forum. les mer her https://www.sinpro.no/arrangement/lean-forum/

Les videre…


Digital modenhetsforum 2021/2022. Ny dato for oppstart

Sammen med INNOW og Lindesnes kommune kjører vi i gang prosjektet – ¨Digital modenhetsforum. Et program som tar bedriftene gjennom 9 samlinger over 7 måneder for å øke deres digitale modenhetsgrad.

Høsten 2020 ble det gjennomført en liten kick-off workshop vedrørende teamet – digital modenhetsanalyse. Med oss hadde vi 20 deltagere fra medlemsmassen som bidro med innspill både oppbygning, innhold og formålet med et digital modenhetsforum. På grunn av Covid-19 har oppstart av forumet blitt utsatt, men nå kan vi med glede invitere dere til Digital modenhetsforum 2021/2022.

Les mer her:

https://www.sinpro.no/arrangement/digital-modenhet/

 


HAVVIND SEMINAR

Seminar om havvind

Havvind blir pekt på som Norges nye industrieventyr, og vil kunne på sikt skape 50 000 arbeidsplasser og omsette for 80 milliarder årlig. Gjennom Fremtidens Havvind arbeides det nå for å mobilisere det sørlandske næringslivet til å aktivt gripe muligheten.

Olje- og energidepartementet la 11. juni fram grunnlaget for utlysning av de første områdene i norsk farvann for havvind. Konsesjonene vil bli gitt på Utsira for flytende havvindmøller, og utenfor vår egen stuedør for bunnfaste havvindmøller i Sørlige Nordsjø. Agder Energi er i en av konsortiene som vil søke konsesjon i Sørlige Nordsjø.

Program
Rune Klausen, Fremtidens Havvind, presentasjon av samarbeidsprosjekt på Agder
Jarle Dyrdal, Agder Energi, Ambisjonen om en stor norsk havvindindustri. Betydelige muligheter for norsk leverandørindustri.

Sted: Lindesnesregionen Næringshage
Tid: 26. august, klokka 14-16
Påmelding: are@naringshagen.no

FOR SINPRO: https://www.sinpro.no/arrangement/fremtidens-havvind/
Ved eventuelle koronarbegrensninger vil «Førstemann til mølla-prinsippet» gjelde.