FREMTIDENS HAVVIND SEMINAR

Les mer her https://www.sinpro.no/arrangement/fremtidens-havvind/


M-AI KUNNGJØRING. Signert samarbeidsavtale med GOT

Det ble i dag signert samarbeidsavtale med GOT om forprosjekt i vårt spennende prosjekt om anvendt kunstig intelligens M-AI. Dette kan føre til nye spennende markeder for den lokalt forankrede GOT på Gismerøya i Mandal.

Les mer om GOT her: https://www.gotnorway.com/

Fra venstre: Ole Erik Grostøl GOT, Alf Erik Andersen SINPRO og Øyvind Hægeland GOT


M-AI KUNNGJØRING. Signert samarbeidsavtale med DIGISERV

Vi kan i dag glede oss over at første samarbeidsavtale i M-AI er signert. Digiserv er en lokal bedrift etablert på Malmø i Mandal, men opererer i hele verden. DIGISERV er en komplett leverandør av IT- og mobiltjenester. I regi av SINPRO M-AI går vi nå i gang med et forprosjekt som skal ha som formål å beskrive hvordan DIGISERV kan nyttiggjøre seg av anvendt kunstig intelligens for å styrke sin posisjon i markedet.

Les mer om DIGISERV her https://digiserv.no/

 


NYHETSBREV juni 2021

Først og fremst har jeg lyst til å ønske nye medlemmer velkommen. GB Ocean, Sentient og DDV er tre veldig spennende lokale aktører. Du finner link til bedriftenes hjemmesider på vår oversikt over medlemmer her https://www.sinpro.no/medlemmer/

19. mai arrangerte vi digitalt oppstartsseminar for prosjektet M-AI sammen med MiL i Grimstad. Det ble rekord påmelding for SINPRO sin del. Hele 108 påmeldte og ca 75-80 personer var inne til enhver til. Seminaret kan du se her https://www.youtube.com/watch?v=_u5dmBHLNAc

Vi jobber nå med målsetningen om å kunne publisere 4 prosjekt før ferien starter, den målsetningen vil vi sannsynligvis nå. Men hvis det er flere medlemmer som har potensielle prosjekt dere ønsker å diskutere med oss, så ikke nøl med å ta kontakt.

Sammen med Lindesnesregionens Næringshage vil vi like over sommeren arrangere seminar med tema Havvind. Spennende aktører vil møte våre medlemmer 26.8 kl 14-16. Hold av datoen og følge med her https://www.sinpro.no/arrangement/fremtidens-havvind/

Høsten 2020 hadde vi en work-shop i forbindelse med Digital modenhet prosjektet. Prosjektet er nå finansiert gjennom Lindesnes kommunes næringsfond. Noe vi er veldig glad for. Det betyr at prosjektet vil ha oppstart like over sommeren og vi satser på å komme ut med mer info og påmelding før sommeren. Her får medlemmer en eventyrlig rabatt på deltakelse, så vi håper dere finner prosjektet så interessant at vi fyller det opp relativt fort. Vi vil måtte sette et tak på antall bedrifter i prosjektet.

Til slutt vil jeg minne om digital generalforsamling i SINPRO onsdag 16.6.21. I tillegg til ordinære saker vil vi få  informasjon om Senter for Innovasjon i Mandal, Strategisk Næringsplan i Lindesnes kommune og en gjennomgang i form av årsrapport fra SINPRO. Vel møtt.

Ha en fortsatt strålende sommer.

Alf Erik Andersen

Daglig Leder

 


Nytt medlem i SINPRO

Vi ønsker DDV velkommen som medlem i SINPRO. DDV eies av 6 kommuner på Agder og ser verdien av å bli en del av SINPRO. DDV er et svært spennende fagmiljø som vil engasjere seg i SINPRO prosjekt som de fant spennende. Overføringsverdien mellom private bedrifter og kommunal sektor har nå fått en link. Vi gleder oss til å få DDV miljøet med på våre samlinger.


Fremtidens Havvind

Sett av 25.8 kl 14-16 for et spennende havvind seminar. Mer info kommer.