M-Ai. Kunstig intelligens- et lavterskel tilbud

11.mai passerte vi 70 påmeldinger. Dette er et populært arrangement. Meld deg på du også!

Sammen med MIL, Sørlandets kompetansefond og Lindesnes kommune kjører vi nå i gang en oppstartssamling som skal være med å synliggjøre hvordan kunstig intelligens er en del av hverdagen vår i dag og hvorfor alle bedrifter og næringer vil kunne være avhengig av det nå og i fremtiden.

SINPRO vil presentere arbeidsmodellen som tenkes å bruke lokalt.

På denne samlingen vil du få en introduksjon til initiativene hvor det sentrale er lav brukerterskel og AI for alle! Et nettarrangement i regi av SINPRO og MIL.

Lær mer om hvilke muligheter AI/Big Data gir bedrifter.

Dato: 19.5.21
Kl: 09-1130
DIGITALT
Program:
  • 0900 – 0915       Intro M-AI v/Alf Erik Andersen
  • 0915 – 0930       Intro AI;Hub v/Svein-Inge Ringstad
  • 0930 – 1000       Kunstig intelligens/maskinlæring-Det store bilde v/Morten Goodwin
  • 1000 – 1015       Pause
  • 1015 – 1100       Kom i gang med AI v/Svein Inge Ringstad
  • 1100 – 1130      Oppsummering og prosjektmuligheter

 

Morten Goodwin,   en nasjonal kapasitet innenfor temaene, og en inspirerende foredragsholder, så her er det bare å få meldt seg på! 

Svein-Inge Ringstad, konstituert daglig leder i MIL AS, har ca 25 års industriell erfaring fra ulike roller i flere bransjer. Han er godt kjent med utfordringene bedriftene nå står ovenfor og hva som skal til for å komme i gang og lykkes med nye teknologier og AI.

Alf Erik Andersen, Daglig leder SINPRO.

Flere og flere bedrifter velger nå å benytte kunstig intelligens som et verktøy for økt verdiskapning. Mulighetene er mange, og teknologien blir stadig enklere å ta i bruk.

De siste initiativer i Agder er etableringen av M-AI og AI;Hub som begge har i oppgave å hjelpe bedrifter i alle næringer med å ta teknologien i bruk.

På denne samlingen vil du få en introduksjon til initiativene hvor det sentrale er lav brukerterskel og AI for alle!

Vi vil her synliggjøre muligheten for å ta i bruk AI og maskinlæring.  Mulighetene er flere enn hva folk flest tror, og det er viktig å komme i gang for å opprettholde sin konkurransekraft.

Etter samlingen vil deltaker være bedre i stand til å se nytteverdi med AI, finne muligheter i egen bedrift og vite hvem som kan assistere videre på veien.

 

 

Påmelding: https://www.sinpro.no/arrangement/oppstartsseminar-m-ai/

 

Medieklipp (abonnement) https://www.l-a.no/nyheter/i/jBmRgb/har-faatt-millionstoette-til-utvikling-av-kunstig-intelligens-pilotprosjekt-allerede-i-gang

Mechatronics Innovation Lab (MIL) ved UiA i Grimstad


Nytt medlem i SINPRO

Vi ønsker gründerbedriften GB Ocean velkommen som nytt medlem.

Bak selskapet finner vi Per Martin Helland som har mange år bak seg i Nordsjøen. Per Martin jobber med utvikling av lenseutstyr rundt oljeinstallasjoner.


NYHETSBREV mars og april 2021

Det er fortsatt en spesiell tid for driften av SINPRO. Jeg har aktivt fulgt oppfordringen fra nasjonale myndigheter, kommunens smitteteam og som medlem av formannskapet i Lindesnes kommune valgt hjemmekontor stort sett siden nyttår. Jeg har brukt mye av tiden til kompetanseheving, webinar og annen kurs virksomhet i tillegg til å forberede oss på gjenåpning og fysiske møter.

Det kanskje mest spennende er at SINPRO har fått prosjektstøtte til flere prosjekt i 2021-2022. Det sikrer driften en periode fremover og det mest spennende prosjektet handler om anvendt kunstig intelligens. Det er kjørt en pilot hos Mandals med stor suksess. Nå ruller vi ut dette prosjektet til hele medlemsmassen med oppstart i midten av mai. Sørlandets kompetansefond er vår største finansieringskilde til å gjennomføre de ulike prosjekter.

Det jobbes også godt med Senter for Innovasjon i Mandal (SIM) og vi har lansert SIM venterom. se mer her:https://www.sinpro.no/gratis-kontorpult-hos-sim-venterom/

Vi søker også støtte gjennom fylkeskommunen og akkurat nå er tiden inne for nye BIO-midler med søknadsfrist 30.4.21. se mer her: https://agderfk.no/vare-tjenester/naring-fou-og-internasjonalt-samarbeid/sok-stotte/tilskudd-til-bedriftsintern-opplaring/

Lindesnes kommunes næringsfond har sine utlysninger her  http://www.regionalforvaltning.no og jeg anbefaler medlemmer å sjekke der. Ta gjerne kontakt om det er prosjekter dere vurderer i bedriften som kan kjøres felles på tvers av flere medlemmer.

Jeg vil også benytte anledningen til å ønske GB OCEAN velkommen som nytt medlem i SINPRO.

Alf Erik Andersen

Daglig Leder

Tlf: 90516610

alferik@sinpro.no

www.sinpro.no

» Vi skaper og deler kunnskap..»