GRATIS kontorpult i bygget hos SIM Venterom

SIM Venterom etablerer seg på Piren. Nærmere bestemt i Hollendergata 3 i lokalene sammen med blant annet Lindesnesregionens Næringshage.

Her har huseier ledig kontor, men ikke minst så tilbyr nå huseier gratis kontorplass i felleskap frem til sommeren. På grunn av Covid 19 er det ikke kantinetilbud, men vi møtes med god avstand over matpakke til lunsj. Forøvrig oppfordrer huseier de som kan å ha hjemmekontor.

Leie av møterom og fri tilgang til kaffe er ikke mange hundrelappene dersom det er ønskelig.

Avtal gjerne en tur innom med huseier på telefon 975 58 800 (Ove Kåveland)


NYHETSBREV februar 2021

Dette ble et litt forsinket nyhetsbrev. Februar er på mange måter en spennende måned for SINPRO og våre prosjekter. 12.februar hadde Sørlandets Kompetansefond sitt styremøte der de fordeler tilskudd etter utlysningen som var i november 2020. SINPRO søkte om både generell prosjektstøtte for prosjekt som LEAN,HR og Fremtidens Teknologi Plattform. Vi fikk innvilget 800.000,- til å drifte SINPRO videre gjennom disse prosjektene.

Det vi kanskje var mest spent på var vårt M-Ai. Anvendt Artificial Intelligence er drivkraften i prosjektet. Vi fikk 1.250.000,- til å drifte dette videre fra en pilotfase til et 2-årig prosjekt.

Nå venter vi fortsatt litt på at Covid-19 skal slippe taket, vaksinasjon komme i gang og møteplassene gjenskapes.

 


SINPRO på digitaliseringskonferansen til DDV

SINPRO deltar på digitaliseringskonferansen til DDV. Drøye 100 mennesker er påmeldt. Hvordan jobber bedriftene i forhold til å være digital modne og Artificial Intelligence. 2 spennende prosjekter vi kjører i gang våren 2021.