SINPRO lanserer film!

SINPRO har laget sin første film som sier noe om arbeidet som gjøres og gir en liten presentasjon av noen av våre medlemsbedrifter. Ordfører og næringssjefen i Lindesnes kommune kommer med sine betraktninger.

Filmen ble spilt av over 1000 ganger første døgnet og hadde 6000 visninger første uken. Media var raske med å ta kontakt for å følge opp arbeidet som gjøres.

Se filmen her:

Hvorfor skulle ikke Mandal ta en posisjon om å være entreprenør- og innovasjonshovedstaden på Sørlandet? Alf Erik…

Publicerat av Sinpro Tisdag 20 oktober 2020

Bli medlem


NYHETSBREV oktober 2020

Det skjer mye spennende i SINPRO for tiden. Covid-19 har gjort vårt arbeid utfordrende, men vi prøver likevel å planlegge som normalt, men likevel ta inn over oss at vi er i en krevende tid der smittevernhensyn står i fokus. Bedriftsbesøk velger vi stort sett å skyve på.

LEAN-, HR- og Teknisk faglig forum har i varierende grad kommet godt i gang etter sommeren. Vi har hatt frokostseminar med selveste Lars Rinnan, HR-dialogseminar med NHO med tema lokale lønnsforhandlinger og SINPRO har deltatt på Kraften i Kobling, Det store Samspillet og en masse webinar.

Det kanskje mest spennende vi jobber med nå er å skape et SIM Venterom som skal fylles med innhold og et lite show rom med modeller av hvordan dette kan bli. SINPRO skal fylle Venterommet, men det mest spennende er nok at vi nå går i gang med et større prosjekt der vi knytter til oss Ai kompetanse. Prosjektnavnet er M-Ai (Mandal-Ai) som skal være et slags lavterskel tilbud der bedriftene kan komme med ulike caser som vi kan knytte på kompetanse, forskning og akademia. Vi ønsker å løfte medlemsbedriftene våre til å bruke mer anvendt Ai. Ikke nødvendigvis for å effektivisere med målsetning om en mer lønnsom drift, men mer for å møte fremtiden og stille sterkere i et marked i stor endring.

Vi arrangerer 30.10 en workshop som en innledning til et nytt prosjekt som går på Digital Modenhet i bedriftene. Hva er status i bedriften, hva kan vi lære av hverandre og hvordan skal vi få med oss alle ansatte på omstillinger.

Som daglig leder blir jobben mer og mer innholdsrik, daglige nye erfaringer og en relativt bratt læringskurve. Men da trives jeg.

Vi er i sluttspurten på første markedsføringsvideo av SINPRO og noen enkelte medlemsbedrifter. Den gleder vi oss veldig til.

 

Alf Erik Andersen

Daglig Leder

Tlf: 90516610

alferik@sinpro.no

www.sinpro.no

» Vi skaper og deler kunnskap..»

 

https://www.facebook.com/sinpro.no

Bli medlem


KRAFTEN I KOBLING

SINPRO og flere av våre medlemsbedrifter deltok på arrangementet Kraften i Kobling. Et veldig bra og inspirerende seminar. Her ble det mange koblinger på tvers. Inspirerende foredrag, kanskje spesielt fra Vestre. Både ordfører Even Tronstad Sagebakken og SINPRO er enige om at våren 2022 må vi ta en studietur til Finnskogen og betrakte den nye fabrikken. Sjekk ut nettsiden http://www.theplus.no og bli inspirert.

 


KICK-OFF for Det store samspillet

En veldig bra Kick-off kveld sammen med deltakerbedriftene i Det Store Samspillet. Et veldig bra prosjekt finansiert av LO/NHO. Viser på en god måte hvordan man skal sette de ansatte på scenen og la dem skinne og delta i utviklingen av bedriften. Tre parts samarbeid er nøkkelen. Inspirerende innledninger og gjennomgang av arbeidet som gjøres på GE Healthcare i dette store samspillet.


Teknisk Faglig Forum (TFF)

Teknisk faglig forum i SINPRO hadde et godt møte fredag 9.10.20.

Vi vurderer nå sterkt å starte et prosjekt for å kartlegge medlemsbedriftenes digitale modenhet. Innow presenterte en modell som vi jobber videre med.

Neste steg blir en workshop for alle forum i SINPRO slik at vi kan komme i gang og søke midler til gjennomføring.

M-AI (Mandal AI) var også et sentralt og spennende tema som ble diskutert.


HR-DIALOGSEMINAR-Lokale lønnsforhandlinger

SINPRO’s HR-Forum gjennomførte et flott dialogseminar på Kastellet. Advokat Arnfinn Jensen fra NHO innledet og det ble en god dialog om lokale lønnsforhandlinger, kriterier og prosesser. På kort varsel møtte 13 medlemsbedrifter til en times seanse og et felles måltid etterpå. God stemning.