Virtuell virkelighet og reelle muligheter blant roboter i Grimstad

SINPRO-nettverket arrangerer flere teknologiprosjekter under paraplyen «Future Technology Platform» (FTP). Hensikten med aktivitetene er å gi bedriftene kunnskap om relevant og anvendbar teknologi, og identifisere relevante nøkkelteknologier spesifikt rettet mot bedriftenes egen produksjon, produktutvikling og salg.

I forbindelse med prosjektene AR/VR og robotisering/ automatisering, ble det i midten av november arrangert arbeidsmøter kombinert med besøk til MIL-laben i Grimstad. Sammen med Stian Myhre fra UiA og Bernt Inge Øhrn og Morten Kollerup Bak fra MIL AS, fikk gruppen en innholdsrik dag med innblikk i hva MIL kan bidra med når det kommer til å realisere prosjekter i bedriftene med håndterbar risiko.

 

 

        

 


Med kunden i fokus

Innovasjon og utvikling er også viktig i forhold til markedsorientering – innovasjon er mer enn å utvikle en mer effektiv produksjon. Hvordan skaffer vi oss kunnskap om markeder og behov? Hvordan kan vi selv skape behov? Hvilken kompetanse kreves i en organisasjon for å videreutvikle bedriften mot nye kunder, nye produkter og nye markeder?

I et samarbeid med Innoco AS tilbyr SINPRO en «Markedsskole» over 7-8 måneder hvor bedriftene deltar på fellessamlinger parallelt med at man jobber med interne prosjekter i bedriften.

Første gjennomføring er nå godt i gang med 11 deltakende bedrifter og planlagt sluttføring i februar 2018. Gjennom arbeid på hjemmebane og i samlinger videreutvikles de interne prosjektene. Deling på tvers mellom bedriftene og uttesting av alternativer i plenum er en del av prosessen.

Det planlegges igangsatt ny runde i 2018, så ta kontakt med daglig leder om du er interessert!